Aktualności

Znaki informacyjne uczestników programu POPW

Spółka Vis Production Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Nr umowy: POPW.01.05.00-26-0027/20-00

Dotacja na kapitał obrotowy POPW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.